Fundering

De fundatie bestaat uit een gewapende betonstroken fundatie (90 cm minus Peil) volgens de constructieberekeningen. Fundatie metselwerk bestaat uit kalkzandsteen. De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonnen ribcassettevloer met isolatie en voorzien van de
benodigde sparingen.